تماس با ما

کانال ویدئوهای فارسی و نکات آموزش موسیقی : @ComposersTutorials

کانال نرم افزار و سخت افزارهای موسیقی : @ComposersNeeds

تلگرام شخصی : @Peymanparsa_Music

شماره تماس در تایم اداری : 09354953329کد امنیتی : ریست تصویر